Software Developer

C# · .NET · WPF · HTML5 · C++ · Qt · Python